ساختمان قديمى

در يك ساختمان قديمى كه ديوارهايش رنگ و رو رفته بود زنى زندگى ميكرد. زنى تنها و پير. پسرهايش و دخترش كه قبل تر ها رفته بودند از پيشش حالا برايش در قاب كنار تختش زندگى ميكردند. مردش هم كه در آن جنگ لعنتى گور به گور شد. هيچ وقت دوستش نداشت. چه ميكرد ولى مردش بود.

در يك ساختمان قديمى زنى زندگى ميكرد كه سن و سالى از او گذشته بود ولى هر روز صبح نرگس ها را آب ميداد. كت و شلوار مردانه اى كه كنار آينه اى قدى خيلى مرتب آويزان شده بود برس ميكشيد، بويش ميكرد و بدون اينكه لبخندى بزند به سمت آشپزخانه ميرفت تا بساط گل گاو زبان را آماده كند.

در يك ساختمان قديمى، غروب دل انگيز بود براى تنها كسى كه آنجا زندگى ميكرد. غروب براى زنى كه در اين ساختمان زندگى ميكرد دل انگيز بود. در يك غروب پاييزى بود كه خبر آوردند مردش براى هميشه برنميگردد. همانجا گيج شد. همانجا براى هميشه گيج شد.

در يك ساختمان قديمى زنى زندگى ميكرد كه قرص هايش را هميشه از داروخانه كوچه بالايى ميخريد. ساعت ها طول ميكشيد تا آماده شود، پا به كوچه بگذارد، قرص هايش را بگيرد و برگردد.

در اين ساختمان قديمى زنى گل گاو زبانش را در يك غروب دل انگيز خيلى خوب بهم زد و تا ته خورد. روى تختش دراز كشيد. كت مردش را روى سرش كشيد و خيلى آرام تمام شد. در يك ساختمان قديمى زنى خيلى آرام تمام شد.

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

همش بازى همش كسشر

اينكه من الان صبح تا شب تو بازار بورس نيويورك و كانادا و سهام فيس بوك و سانكور و اينام نه نشونه اينه كه دارم پول دار ميشم نه اينكه دارم بگا ميرم. فقط اينه كه يه مدت سرم گرمه، مثل خيلى چيزاى ديگه. ولى اين سرماخوردگيه خوب گاييده، ١٧٠٠٠ تا عطسه كردم ديروز، يه بند هم داشتم ميگفتم فاك فاك شيت شيت. خنده ام گرفته بود بابا آخه ان، مادرتو گاييدم و كيرم تو اين سرماخوردگى چش بود كه حالا شد فاك فاك؟
به هر حال. آهان انصافا بياين اين يه نكته رو رعايت كنيم: سيب قرمز درسته، سيبه قرمز كسشره
هوا سرده درسته، هوا سردِ كسشره. من كجاى اين ماجرام درسته، من كجايه اين ماجرام كسشره. كسشره درسته، كسشرِ كسشره. درسته درسته، درستِ كسشره

والسلام

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

خانه تميز من

اينها كه خانه هايشان تميز است را هيچ كارى به كارشان نداشته باشيد. همانطور كه در دلمشغولى هاى خود خانه را تميز ميكنند به كثافت زندگيشان فكر ميكنند. اين آدمها صبح ها از بس ميخواهند به فكر فرو نروند شير را دقيق سر ٢ دقيقه از ماكروويو در مى آورند و باز چون ميخواهند سوراخى در جريان پيوسته سلول هاى عصبيشان تالاپى ايجاد نشود در ان دو دقيقه ٣ كار ديگر براى خود جور ميكنند. مسواك بعد ساندويچ ظهر از تو يخچال برداشته شود بعد وسايل شخصى در كيف بعد بدو بدو به سمت محل كار. اين آدمها هى كارهاى خانه ميتراشند براى خود تا نه به گذشته خيلى دور بروند نه به آينده چه دور چه نزديك، براى همين هى خانه اشان مرتب است. اينها ترس دارند از به فكر فرو رفتن. انگار جايى در گذشته قلبشان متلاشى شده و كمى بعدتر مغزشان. به خانه اينها كه ميرويد هى از تميزى و قشنگى خانه تعريف كنيد تا براى هميشه فقط و فقط به فكر چارديوارى مرتبشان باشند تا نه ديگر بغ كنند نه ناله نه فكر.

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

مضرات زندگى در سيستم سرمايه دارى با عادت هاى تخمى در هم آميخته

در انتظار استيك:
از اينجا شروع ميكنيم كه خب من هم وقتى آمدم اينجا داخل پرانتز كانادا داخل پرانتزتر استان آلبرتا دهن ما را گاييدى داخل پرانتزتر تر ادمونتونش سر از كون خر در نمياردم راستش را بخواهى. يادم ميايد با گيجى هر چه تمام تر به همخانه ام كه ساعتى بود كه همخانه شده بوديم اس ام اس دادم كه داداش دارى مياى دو تا (دقت كنيد دو تا) تخم مرغ بگير بيا با هم بزنيم. حالا همخونه ما ٢سال اينجا دهنش واموند كه بابا اين چه كسخليه. در مثال تخم مرغ دو نكته اينكه در سيستم سرمايه دارى وقت كسى علف خرس نيست كه نيامده از راه صرف خريدن دو تا تخم مرغ براى تو بكند ثانيا اينكه آخه كسخل دو تا تخم مرغ شد ناهار؟ شد شام؟ ثالثا كه تخم مرغ و اصولا هر گه ديگه اى در اينجا در بسته بندى هاى شيك مينيمم شيش تايى يافت ميشود.

ميخواهيد لباس بخريد؟ اينجا هميشه همه مغازه ها نصف اجناسان نصف قيمت است يا اگر اينو ببرى دوميش نصف قيمته، وااااى. خب آخه ديوث من دوميو ميخوام بكنم تو كونم؟ بعدشم اينكه اينجا نفس هم بخواهى بكشى ميتوانى باهاش امتياز جمع بكنى كه ٦ سال بعد بتونى بازم نفس بكشى منتها اين بار مجانى، و فقط براى يك هفته. خربار خربار كارت هاى خوشگل دارى و هوار هوار ايميل هاى تبليغاتى ميگايدت.

انقدر غرق شده اى كه هى دارى امتياز جمع ميكنى، هى خرج ميكنى، بديش اين است كه نميتوانيم كه خرج نكنى. خب وقتى همسايه ات خرج ميكند، مهين خرج ميكند تو خب نميتوانى كه خرج نكنى، ميكنى. ديگر اينكه هر رستورانى بروى يك غذايى روى نصغ قيمت است، اينجورى عادت غذا خوردن هم ازت ميگيرند. پمپ بنزين اينجا يك كارت مسخره ميدهد بهت كه ٥ سنت بهت تخفيف بدهند، كه فقط آنجا برى. دنياى غريبى است خلاصه. نظام سر.ما.يه.دارى

استيك هايشان خوب است ولى بيناموس ها، استيكم آمد.

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

فعل و انفعالات مغز يك مهندس وقتى كه در جايى نزديك قطب شمال منتظر غذايش است تا حاضر شود

در اينكه من و نه تنها من بلكه هممون سركاريم شكى نيست.
من مطمئنم تو رو از ته دلم دوست دارم
با اومدن روحانى سر كار حتما همه چى بهتر ميشه

درد من اينه كه ديگه حوصله ندارم با آدمهايى كه اينجور گذاره ها رو سرهم ميكنن كل كل كنم. خيلى ساده نگاهشون ميكنم و ميگم اينجوريا هم نيست و وقتى با نگاه پرسشگرانه اشون مواجه ميشم مثل احمق ها نگاهشون ميكنم و بعد يه هو ميزنم زير خنده.
صحبت اينجاست كه با توجه به اينكه خودم و اطرافيانم كم و بيش با روش تحقيق و اينجور مزخرفات آشناييم اينكه چيزى رو بدون داشتن دليل و برهان محكم از دهنمون يا قلممون خارج كنيم و در عين حال حالت وهم و خيالم نداشته باشه، واسم ديگه سخته بخوام با كسى جروبحث كنم كه آخه الااغ، اينو از كجات در آوردى؟ بماند كه حتى در مورد ماست سفيد هست هم ميشه كلى بحث كرد كه ديگه البته گه نخور فلانى.

يه چيزى خوندم يا شنيدم يه بار كه اينى كه تو ميبينى رنگش قرمزه يا سياهه يا بنفشه شايد تو مغز من يه جور ديگه ترجمه ميشه، شايد تجربه من از رنگ قرمز متفاوت باشه.

جديدنا آدما همشون واسم يه نفرن، غير از چن نفر خاص.

باشه، خدافظ

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

خب بالاخره هاى لعنتى

خب بالاخره آيپد خريدم
خب بالاخره درسمم تموم شد
خب بالاخره كنكورم گذشته و الان ميتونى قشنگ استراحت كنى
خب بالاخره مخشو زدى و حال و حول و اين صحبتا

خب بالاخره و كير خر

اين چه سر صحبت باز كردن تخمى ايه؟

(گمشو بابا مريض)

نوشته‌شده در چس ناله | بیان دیدگاه

فرازهایی از من

من، این احمق دوست داشتنی.

من گاهی وقت ها دلش می گیرد، خیلی وقت ها بی خودی می زند زیر خنده از خاطراتی که در ذهنش مرور می کند. من اکثر اوقات دارد فکر می کند. من خیلی منظم است و از شلختگی سخت بیزار است. من گاهی وقت ها دیگر شورش را در می آورد از نظم که به آن وسواس می گویند. من ذهنش هم باید منظم و شسته رفته باشد. از آن زمان که فهمید استرس داشتن عامل سردرد هایش است سعی کرد هوشش را به کار بیاندازد و عوامل استرس زا را ار بین ببرد. آخ آخ آخ، من خیلی هم فکر می کند هوشش خوب است. من یک بار که یکی بهش گفت اینهایی که فکر می کنند خیلی باهوش هستند در واقع احمق هستند به فکر فرو رفت. من بد دهن است، فحش خواهر و مادر از دهانش به راحتی پرت میشود بیرون ولی در جای خودش خوار جنتلمنی را می گاید. من انعطاف پذیر است، شعر می گوید، می زند زیر آواز، طبع لطیفی دارد، زود وابسته میشود.

من کاسه صبرش به سادگی لبریز نمی شود، من چند تا کتاب به درد بخور خوانده است ولی از بس وقتش را سر کس شر هدر داده است وقت نکرده بیشتر بخواند، من فیس بوک دارد و خیلی مراقب فیس بوکش است که یک وقت کسی فکر نکند چقدر آدم چیپی است این من. همش کس شر های فرهنگی پست می کند و پیج هایی که لایک کرده الحق و الانصاف به درد بخور هستند. من خیلی هم صادق است، گه اضافی نخور. اگر میبینی فیس بوکش اونجوری است یعنی خودش هم هست. تا یادم نرفته خیلی از دوستانش را آنسابسکرایب کرده که مزخرفاتشان به چشمش نخورد.

من پدر و مادر خود را دوست دارد، خیلی. من برادرش را هم دوست دارد. زن برادرش را هم دوست دارد. من ابعاد زندگیش پهن است ولی فقط پهن است و عمق ندارد. من کون یک کاری را تا آخر انجام دادن هم ندارد، تنبل است.

من تا دلت بخواد در سایت های مختلف حساب کاربری دارد، ولی خوبیش این است که در یک چندتایش حسابی فعال است. در یکی حسابی شطرنج بازی می کند، در یکی حسابی آهنگ گوش می کند، در یکی می نویسد، در یکی شعر می گوید، در یکی خبر می خواند، در یکی بازی می کند. من کسِ خوار چند بعدی است. یکی از دوستانش به من هی می گوید که تو چقدر فرهنگی هستی. من آن موقع ها درون خودش میخندد.

من ورزش می کند ولی خیلی کم، بیشتر علاقه اش به سیگار کشیدن است، بد بخت است این من. یادش نمی آید کی اولین بار به دستش سیگار داد ولی اگر پولدار بود یکی از آن ماشین زمان های اون مهندس ایرانی هه رو می خرید و برمی گشت عقب خوار اونی که اولین بار بهش سیگار داد را جر میداد و بر می گشت از بس مثل سگ پشیمان است.

من خسته شده است می خواهد بخوابد.  فردا باید برود کار مهندسی خاک کند، کارش خیلی تخمی است و سخت است ولی پولش خوب است انصافا

نوشته‌شده در یادداشت | بیان دیدگاه